25 YILLIK DENEY?M

Cappio Tekstil, 25 seneyi a?an tecrübesi ile iplik ve kuma? konusunda her zaman sekt?re y?n vermektedir.
男人的天堂在线视频,FREESEX欧美喷水,小东西看镜子里的你多迷人

YüKSEK KAL?TE

Tekstil Sekt?ründe Size, fabrikam?zda kaliteli ürünler sa?lar, güvenilir ve uygun maliyet ile yard?mc? olabiliriz.

Mü?TER? MEMNUN?YET?

Tüm operasyonlar?m?zda her zaman “garantili mü?teri memnuniyeti” prensibini baz almaktay?z.
男人的天堂在线视频,FREESEX欧美喷水,小东西看镜子里的你多迷人

?LET???M & 支持

Tekstil Sekt?ründeki ihtiya?lar?n?z? bizimle tart??mak isterseniz bizimle ileti?ime ge?ebilir ve destek alabilirsiniz.

B?Z K?M?Z?

Hakk?m?zda

Cappio Tekstil, Tekstil Sekt?ründeki 25 y?ll?k tecrübenin ard?ndan Bursa’da kurulan; yurt i?i ve yurt d???nda iplik & kuma? ticari faaliyetini ger?ekle?tiren bir firmad?r.

Faaliyet Alan?: Her türlü asetat, viskon, pamuk, tencel, yün, ipek, EcoVero ve recycle … kar???ml? iplik tedariki ve de kuma?lar?n ürettirilip ihracat?n?n sa?lanmas?.

閱讀更多

?evre Y?netimi

Cappio Tekstil etkin ?evre politikalar? ile faaliyetlerinden kaynakl? ?evreye olan etkilerini en aza indirmektedir.
男人的天堂在线视频,FREESEX欧美喷水,小东西看镜子里的你多迷人

可持續發展

Faaliyetlerimizden kaynakl? CO2 sal?n?m?n? azaltmay? hedeflemekteyiz.

供應

Etkin bir fason ve tedarik?i de?erlendirme ve denetim mekanizmas? olu?turulmu?tur.

社會責任感

üretimin, hizmetin ve y?netimin her a?amas?nda ‘?nce ?nsan’ prensibi ile hareket etmekteyiz.

?imdi bize ula??n

?lgili Personel Size Yard?mc? Olur

NEDEN B?Z? SE?MEL?S?N?Z?

Sekt?r Tecrübesi

Tekstil Sekt?ründe 25 y?l? a?k?n tecrübe.

Ekip ?al??mas?

?plikten & Kuma?a, üretici &商業團隊成員

Yarat?c? & 專業的

想象力與計算齊頭并進。
男人的天堂在线视频,FREESEX欧美喷水,小东西看镜子里的你多迷人

Garantili Sonu?lar

Tüm süre? kontrol alt?nda

Kompleks ??zümler

Her ad?mda dikkatli.

B?Z? SE?MEN?Z ???N 5 NEDEN

Sekt?r Tecrübesi-Tekstil Sekt?ründe 25 y?l? a?k?n tecrübe.
Ekip ?al??mas?-?plikten & Kuma?a, üretici &商業團隊成員
Yarat?c? & 專業化的想象力和計算能力。
Garantili Sonu?lar-Tüm süre? kontrol alt?nda
Kompleks ??zümler-Her ad?mda dikkatli.
空值

新聞

bilgi i?in t?klay?n?z >>

空值

公平

bilgi i?in t?klay?n?z >>

空值

Sertifikalar?m?z

bilgi i?in t?klay?n?z >>

空值

?nsan Kaynaklar?

bilgi i?in t?klay?n?z >>